Samen werken wij aan participatie!

Ontwikkelen Privaat Publieke Samenwerking

Vraag: Hoe kunnen wij gebruik maken van elkaars toegevoegde waarde om de kortste weg naar weg werk te realiseren voor de brede participatiedoelgroep

Doelstelling: Onderzoeken naar een duurzame en succesvolle businesscase waarin we gezamenlijke waarde creatie realiseren.

Oplossing Ontwikkelfabriek: Op dit moment zijn we aan het onderzoeken en/of opzetten van een van onderstaande trajecten:

  1. Praktijkroute met baangarantie (voor 80%) i.s.m. het regionale leerwerkbedrijf.
  2. Jaarlijks opleiden van procesoperators zodat deze kunnen worden doorgeplaatst in het bedrijfsleven i.s.m. mbo instelling, werkgevers en gemeente
  3. BOL op de werkvloer voor (dreigende) VsV-ers, leerlingen vanuit het Pro VSO of jongeren zonder startkwalificatie met uitstroom naar werk of vervolgopleiding. Dit doen wij i.s.m. regionale mbo instelling, werkgevers, Speciaal Onderwijs. 80% stroomt uit naar werk of een vervolgopleiding

Toekomst in de techniek

Vraag: Hoe krijgen wij instroom van gemotiveerde mensen in de branche (techniek, automotive & logistiek)

Doelstelling: Het in de praktijk en in beeld brengen van de werknemersvaardigheden en vakvaardigheden, beschikbaarheid, motivatie, branche en keuze richting, vervoersmogelijkheden, relevante persoonlijke omstandigheden en arbeidsmarktpotentie.

Het Werkfit maken van kandidaten (participatie naar vermogen) gericht op relevante vakvaardigheden, werknemersvaardigheden voor instroom in de techniek, automotive en logistiek.

Oplossing Ontwikkelfabriek: In 4 stappen naar werk:

Stap 1: Kennismaking en bespreken verwachtingen

Stap 2: Observatie en praktijkassessment

Stap 3: Werkfit maken en ontwikkelen in de praktijk (bij de werkgever). Opstarten traject richting praktijkverklaring in het mbo.

Stap 4: Werk, opleiding of vervolgtraject. Door het intensieve programma bij de werkgever en begeleiding worden kansen en mogelijkheden in korte tijd duidelijk.