Dé weg naar duurzaam werk!

De ontwikkelroutes

Binnen de Ontwikkelfabriek hebben wij verschillende ‘ontwikkelroutes’ vormgegeven die ondersteunend werken en zorgen voor het beste resultaat:

een duurzame baan binnen zes maanden of concreet advies voor een vervolgtraject. Voor eventuele vragen neem contact met ons op.

fabrieklogo_oneliner

1.voorschakeltraject_wit

Voorschakeltraject

Doel: Arbeidspotentie en belemmeringen in kaart brengen.

Duur: maximaal 8 weken

Onderdelen in dit traject zijn o.a.:
Objectieve observaties gericht op werkcompetenties
Motivatie
Beschikbaarheid

2.werkfit_wit

Ontwikkelen en werkfit route

Doel: Werkfit maken en ontwikkelen op werknemers- vakvaardigheden.

Duur: 3 tot 6 maanden

Onderdelen in dit traject zijn o.a.:
Werknemersvaardigheden
Vakvaardigheden toepassen in de praktijk
Praktijkassessment 

3.praktijkverklaringmbo_wit

Praktijkverklaring in het mbo

Doel: In de praktijk leren en behalen van praktijkverklaring in het mbo

Duur: maximaal  de duur van de opleiding

Onderdelen in dit traject zijn o.a:
Werknemersvaardigheden
Vakvaardigheden toepassen in de praktijk
Praktijkassessment 

4.begeleidennaarwerk_wit

Begeleiden naar werk

Doel: Vinden van passend en duurzaam werk

Duur: 6-12 maanden

Onderdelen in dit traject zijn:
Oriëntatie lokale arbeidsmarkt en eigen mogelijkheden
Eventuele stage of werkbezoeken
Solliciteren  en presenteren
Begeleiden bij sollicitatiegesprekken

5.socialedetachering_wit

Sociale detachering

Doel: Detachering van trajectmedewerker ter overbrugging naar een loondienstverband.

Duur: minimaal 6 maanden en maximaal 12 maanden

Onderdelen van dit traject zijn o.a.:
Tussenstap bieden voor werkgever en werknemer
Nazorg bij plaatsing
Extra ondersteuning voor een duurzame arbeidsrelatie

6.jobcoaching_wit

Jobcoaching

Doel: Trajectmedewerker en werkgever langdurig ondersteunen tot een duurzame arbeidsrelatie 

Duur: In overleg en gemiddeld 6 tot 12 maanden.

Onderdelen van dit traject zijn:
Begeleiden bij ontwikkeling van de trajectmedewerker i.s.m. de praktijkbegeleider
Praktijkbegeleiding van de praktijkbegeleider
Individuele coaching

7.maatwerk_wit

Maatwerk

Doel: Het bieden van maatwerkroute met specifieke vragen:

Duur: in overleg

Onderdelen van dit traject zijn
Simpel switchen’
Werk naar werk
Taaltrajecten.