Wil jij sociaal ondernemen?

De fabriek voor jou: werkgevers

Voor wie
Werkgevers met een ambitie om inclusief werkgeverschap (verder) vorm te geven waarbij de meerwaarde van diversiteit in de organisatie er voor zorgt dat medewerkers hun mogelijkheden en talenten optimaal kunnen benutten. Hierbij biedt de werkgever werk aan kwetsbare werknemersgroepen. Feitelijk gaat het erom dat niemand wordt uitgesloten van de arbeidsmarkt.

De voordelen

  • Diversiteit en inclusiviteit vergroot betrokkenheid bij de medewerkers en verbetert de sfeer op de werkvloer.
  • Je zo een bijdrage levert aan de banenafspraak of invulling geeft aan Social Return On Investment (SROI)
  • Het biedt de mogelijkheid om een PSO-certificering kan behalen.
  • Het (huidige) MVO-beleid vertaal je naar een praktische uitvoering en hiermee versterk je het HR-beleid.
  • Je geeft invulling  aan een inclusieve arbeidsmarkt wat maatschappelijk rendement oplevert.

 

Ben je enthousiast over het concept van de Ontwikkelfabriek? En wil je zelf een Ontwikkelfabriek starten binnen of voor jouw onderneming? Dat kan!

Fase 1 Oriëntatie
Het uitvoeren van een bedrijfsscan, onderzoeken financieringsmogelijkheden en het verder vergroten van draagvlak en motivatie in de organisatie.

Fase 2 Voorbereidingsfase
Het ontwikkelen van een inclusiebeleid middels een Plan van Aanpak; van ambitie naar uitvoering. Het creëren van geschikte vormen en banen in de organisatie en het ontwikkelen van leerroutes in samenwerking met lokale mbo-instellingen.

Fase 3 Opstart
Werving van de doelgroep, het inrichten van begeleiding en het verder inrichten van samenwerking in het regionale netwerk.

Fase 4 Start
De officiële start met een eerste instroom waarbij het proces verder verbeterd en geborgd wordt.

Starten met Sociaal Ondernemen in je bedrijf
Ontwikkelpartner heeft een programma ontwikkeld om sociale bedrijven met ambitie naar inclusief werkgeven verder te helpen. Voor meer informatie klik hier.

Samenwerking met jou als werkgever

‘Schoenmaker hou je bij je leest’.
Als werkgever ben je gericht op het primaire proces van je onderneming. Binnen Ontwikkelfabriek is inclusief werkgeven ons primaire proces.
Door gebruik te maken van elkaars kennis en kwaliteiten leveren we gezamenlijk toegevoegde waarde en gaan we op gelijkwaardige wijze de samenwerking aan.
Doen waar je goed in bent!