Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Extra investering werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het kabinet zet in op het vergroten van de arbeidsmarktkansen voor mensen met een beperking, zodat ze makkelijker aan het werk komen én blijven. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat het voor werkgevers simpeler moet worden om mensen met een beperking in dienst te nemen en te houden. Daarom is er 8 miljoen euro beschikbaar voor de pilot generieke werkvoorziening. Werkgevers kunnen via deze pilot een aanvraag indienen voor de aanpassing van één of meerdere werkplekken binnen hun bedrijf. Dat schrijft staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer.

Gaat een extra investering voor het creëren van passende werkplekken u helpen om inclusief te ondernemen? Vanaf 1 maart 2020 is er geld beschikbaar voor aanpassingen van één of meerdere werkplekken binnen uw bedrijf.
Heeft u hulp nodig bij het creëren van passende werkplekken? Dan komen we graag bij u langs.
https://www.samenvoordeklant.nl/nieuws/extra-investering-werkplekken-voor-mensen-met-een-arbeidsbeperking